Hoe ziet een sessie eruit?

 

Na het eerste intake gesprek wordt een gehoor-orientatietest afgenomen. Hierbij wordt vastgesteld of er eventuele blokkades in het gehoor zijn en of er een verstoorde waarneming van klanken is en zo ja,
waar deze zich bevinden.
Vervolgens neemt de persoon plaats tussen de boxen van de natuurlijke klankverspreider en wordt
het gehoor waar mogelijk opnieuw gebalanceerd. Na de balancering, wordt nogmaals de
gehoor-oriŽntatietest afgenomen om te kijken of er verbeteringen zijn opgetreden.
Als het gehoor voldoende gebalanceerd is, neemt de persoon plaats op een stoel en hoort door middel
van de Natuurlijke Klankverspreider een ontspannende ruis, de zgn. Rosa Raus, die een ontspannende
werking heeft op je gemoedstoestand.