Natuurlijke Klanken

 

Als wij een vogel in het bos horen fluiten, horen we zijn lied door het hele bos. Als je goed luistert, kun je zijn lied niet alleen horen, maar ook als het ware voelen.
Het zelfde gebeurt als we bijvoorbeeld naar de zee luisteren. Dit komt omdat de klanken uit de natuur, natuurlijke, ruimtelijke trillingen zijn, waarin het hele klankspectrum is verweven; dus niet alleen de klanken die we met onze oren horen, maar alle klanken inclusief boven- en ondertonen die we met ons hele lichaam waarnemen. De verspreiding van natuurlijke klanken kun je ook vergelijken met de kringen op het water. Zoals de cirkels steeds groter worden en zich in volmaakte harmonie verspreiden, zo verspreiden deze natuurlijke trillingen zich ook door de ruimte.

 

Nu is het Rudolf Mechow uit Duitsland als eerste gelukt die natuurlijke klankopbouw om te zetten in een technische systeem door middel van de zogenaamde Natuurlijke Klankverspreider (oorspronkelijk Naturschallwandler).
Met deze klankverspreider is het mogelijk muziek en klanken in hun oorspronkelijke vorm weer te geven en niet, zoals met de gebruikelijke luidsprekersystemen, alleen de klanken die onze oren waarnemen.  

 

          

Rudolf Mechow aan het werk                           De Natuurlijke Klankverspreider