Wat doet de Natuurlijke Klankverspreider?

 

Met de Natuurlijke Klankverspreider kun je de muziek niet alleen horen, maar ook lichamelijk voelen.

Klanken worden namelijk niet alleen door je oren waargenomen, maar door je hele lichaam. Het water in onze cellen en ons bottengestel worden door de klanken in beweging gezet. Omdat de muziek, die door de Natuurlijke Klankverspreider (anders dan de huidige luidsprekers) het hele klankspectrum weergeeft en ons hele lichaam daarmee aangesproken wordt, leidt dit tot een herstellende werking op celniveau en worden wij zowel geestelijk als lichamelijk geactiveerd.
Doordat ons lichaam zo totaal geraakt wordt, leidt dit tot een verhoogde lichamelijke gevoeligheid ten opzichte van de waarneming van de klankgolven. Dit heeft een ontspannende werking en een gemoedsverbetering tot gevolg, die je als zeer weldadig zult ervaren.

Door middel van de natuurlijke klanken uit de klankverspreider bereikt het lichaam een bepaalde ontspanning, die ons hele gestel opnieuw in balans brengt. Dit heeft uiteindelijk weer een positieve invloed op onze gezondheid. Door de huidige geluidssystemen in onze samenleving (digitaal, zonder boventonen, waarbij alle klanken die wij niet horen worden gefilterd) wordt onze waarneming kunstmatig en over het algemeen alleen naar voren (frontaal) geprikkeld. Dat is echter voor onze hersenen niet natuurlijk. De hersenen zijn toegerust voor een volledige ruimtelijke waarneming, die voor ons ook vroeger noodzakelijk was om te kunnen overleven.

Als we alleen maar digitale, kunstmatige klanken horen, leidt dit tot een eenzijdige belasting. Daardoor kunnen spanningen, hoofdpijnen en een vermindering van het gehoor ontstaan. De waarneming, die dus in onze samenleving verstoord is door de onnatuurlijke klanken om ons heen, kan nu met behulp van de Natuurlijke Klankverspreider weer opnieuw in balans gebracht worden. Daarom is de beleving van de muziek bij de Natuurlijke Klankverspreider ontspannend en stressvrij. Er zijn geen schelle hoge tonen of dreunende bassen.

Kort gezegd: de klanken uit de natuurlijke klankverspreider zijn als het ware een balsem voor de ziel.